Jedan standard kvalitete

Jedan standard kvalitete

Naša misija je osigurati pristup lijekovima visoke kvalitete za 7 milijardi ljudi. Ali pristup je puno više od popunjavanja polica u ljekarnama.

Važno je poticati i predvoditi usvajanje pravila koja poboljšavaju pristup lijekovima te mijenjaju restriktivne zakone koji takav pristup ograničavaju. Pravila koja promoviraju jedan globalni standard kvalitete za sve lijekove.

Zašto se toliko trudimo promijeniti postojeća pravila?
Jer vjerujemo u rušenje prepreka između sigurnih, učinkovitih i pristupačnih lijekova i ljudi diljem svijeta, kojima su ti lijekovi potrebni.

Pravila koja podupiremo

Promicanje jedinstvenog standarda kvalitete
Američko zakonodavstvo, uključujući Zakon o sigurnosti i inovaciji Agencije za hranu i lijekove (FDA) te Izmjene i dopune zakona o naknadama za korisnike generičkih lijekova, proširuju globalni doseg Agencije za hranu i lijekove te osiguravaju redovitu inspekciju svih proizvodnih postrojenja koja opskrbljuju američko farmaceutsko tržište te kontrolu njihovih visokih standarda kvalitete.
Povećavanje upotrebe generičkih lijekova
U razdoblju od 2003. - 2012. godine Sjedinjene Države zabilježile su uštedu veću od 1,2 bilijuna američkih dolara zahvaljujući korištenju generičkih lijekova. U zemljama u kojima je korištenje tih lijekova na niskoj razini, educiramo Vlade i državne institucije o ulozi koju u pružanju pristupačne zdravstvene skrbi i pristupu lijekovima ima uporaba generičkih lijekova.
Osiguravanje pristupa biosličnim lijekovima
Bioslični lijekovi su lijekovi slični referentnim biološkim lijekovima – skupim lijekovima za bolesti kao što su multipla skleroza, reumatoidni artritis, dijabetes i rak. Zalažemo se za učinkovite načine odobravanja biosličnih lijekova koji se temelje na zamjenjivosti, omogućuju pristup biološkim lijekovima visoke kvalitete uz prihvatljivu cijenu za bolesnika te smanjuju troškove u zdravstvu.
Povećanje svijesti o anafilaksiji
Alergija na hranu najčešći je uzrok anafilaksije, po život opasne alergijske reakcije koja zahtijeva trenutnu primjenu adrenalina. Otprilike jedno od trinaestero djece u SAD-u pati od alergije na hranu. Zagovaramo uvođenje propisa koji bi proširili pristup adrenalinskim injekcijama za samostalno ubrizgavanje na subjekte kao što su škole.
Zaustavljanje HIV-a/AIDS-a
Približno 34 milijuna ljudi u zemljama u razvoju zaraženo je virusom HIV-a koji uzrokuje AIDS. Dvadeset i osam milijuna ljudi treba liječenje. Dobiva ga manje od četvrtine zaraženih. Zagovaramo ulaganje sredstava u iskušane metode liječenja i prevencije.
Posljednje ažurirano  22.10.2018.