Opći uvjeti poslovanja

Uvjeti korištenja

Mi smo društvo Mylan Hrvatska d.o.o. ("Društvo") i mi upravljamo sa www.mylan.hr. Mi smo društvo registrirano u Republici Hrvatskoj sa sjedištem u Zagrebu, Koranska 2, 10000 Zagreb, Hrvatska, registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod registarskim brojem MBS 080935239, OIB 60568900412, iznos temeljnog kapitala 11.620.000,00 kuna koji je u cijelosti uplaćen, članovi uprave su Željko Ravlić, Jacek Glinka, Sandeep Puri, s bankovnim računom u Societe Generale – Splitska banka d.d., Split, Hrvatska.

Molimo Vas da pažljivo pregledate ove uvjete korištenja koji se primjenjuju na svakoga tko posjeti ovu web stranicu. Smatra se da je korisnik svaka osoba koja posjeti ovu web stranicu, koristi je ili istražuje na bilo koji način. Pristupom i korištenjem internet stranice, slažete se s ovim uvjetima i vezani ste njima, uključujući i sve izmjene ovih uvjeta koje su na snazi za vrijeme Vašeg posjeta. Društvo može izmijeniti ove uvjete korištenja u bilo koje vrijeme bez obavijesti, te Vas potičemo da pregledate uvjete korištenja zbog toga što bilo kakve promjene mogu biti obvezujuće za Vas.

Autorsko pravo

Ukoliko nije drugačije navedeno, autorsko pravo i srodna prava na internet stranici (uključujući bez ograničenja fotografije i grafičke slike) su vlasništvo Društva i osoba kojima Društvo daje licencu. Pod uvjetima navedenima ispod, sva prava koja nisu izričito prenijeta zadržavaju se kao prava Društva. Bilo kakva upotreba sadržaja s internet stranice koja nije u skladu s ovim odredbama za bilo koju svrhu je zabranjena. Ako prekršite bilo koju odredbu ovih uvjeta korištenja, zadržavamo pravo uskratiti Vam pristup internet stranici, a u tom slučaju obvezni ste odmah uništiti svaki preuzeti ili ispisani sadržaj s internet stranice.

Možete skinuti ili ispisati sadržaj ove internet stranice za Vaše osobno korištenje i možete dati sadržaj trećim osobama pod sljedećim uvjetima:

  1. ne mijenja se sadržaj dokumenta ili povezane grafike s internet stranice na bilo koji način;
  2. ne smije se koristiti grafički prikaz odvojeno od pripadajućeg teksta; i
  3. autorsko pravo i žigovi Društva se pojavljuju na svakoj kopiji.

Nije Vam dozvoljeno prodati sadržaj naše internet stranice ili ponovno ga izdati. Točnije, nije Vam dozvoljeno raditi duplikate, kopije ili na drugi način iskorištavati sadržaj na našoj internet stranici za bilo koju komercijalnu svrhu. Dobrodošlo je postavljanje linka prema bilo kojim internet stranicama, pod uvjetom da se postavi link, a ne da se postavi sadržaj naše internet stranice i pod uvjetom da se to čini na takav način da se Vaši korisnici ne dovode u zabludu da je naš sadržaj Vaš ili da naša internet stranica preporučuje Vašu ili je s njom povezana. Vaše pravo na postavljanje linka je uvjetovano na sljedeći način:

  1. ne možete ukloniti, deformirati ili na drugi način izmijeniti izgled Mylan logo-a;
  2. ne možete stvoriti okvir ili bilo koji drugi pretraživač ili graničnik oko internet stranice;
  3. ne možete na bilo koji način naznačiti da Društvo preporučuje bilo koje proizvode osim vlastitih proizvoda Društva
  4. ne možete pogrešno predstaviti Vaš odnos s Društvom niti predstaviti bilo koju drugu netočnu infomaciju o Društvu;
  5. ne možete na bilo koji drugi način koristiti bilo koji Mylan žig predstavljen na internet stranici bez izričitog pisanog odobrenja Društva;
  6. ne možete postaviti link s internet stranice čiji niste vlasnik; i
  7. Vaša internet stranica ne može imati sadržaj koji nije u skladu s dobrim ukusom, koji je uvredljiv ili kontroverzan, koji krši bilo koje pravo bilo koje osobe ili ako sadržaj Vaše internet stranice na drugi način nije u skladu sa zakonom i drugim propisima.

Društvo izričito zadržava pravo da opozove Vaš link prema internet stranici u slučaju povrede ovih uvjeta i da poduzme bilo koju daljnju prikladnu radnju. U obvezi ste da potpuno obeštetite Društvo za bilo koji gubitak ili štetu nanesenu Društvu ili bilo kojoj članici grupe u slučaju povrede ovih odredbi.

Linkovi trećih osoba

Ova internet stranica može sadržavati linkove prema internet stranicama trećih osoba, što se čini u svrhu pogodnosti korisnicima naše internet stranice. Mylan ne daje bilo kakve garancije, niti je odgovoran za bilo koju infomaciju koja se nalazi na internet stranici na koju link upućuje.

Odricanje od odgovornosti

Iako Društvo poduzima razumne napore da postavi nove i precizne informacije na internet stranici, Društvo ne daje bilo kakve izjave i garancije bilo koje vrste i ovim putem izričito isključuje takve garancije, bilo da su izričite ili prešutne (uključujući, ali ne ograničavajući se na bilo kakve izričite garancije za trgovanje, podobnost za posebnu upotrebu ili nepovredivost) u odnosu na bilo kakve informacije, njihovu točnost, potpunost ili učestalost ažuriranja. Suglasni ste da Vaša upotreba internet stranice i sve što se nalazi na internet stranici ima karakter upotrebe u „viđenom stanju“. Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost za bilo kakve greške ili nedostatke u sadržaju ove internet stranice. Društvo ne daje bilo kakve garancije (i) da će internet stranica ispuniti Vaše zahtjeve, (ii) da će internet stranica biti neprekinuta, osvježena, sigurna i bez grešaka, (iii) da su rezultati koji su preuzeti korištenjem internet stranice točni i pouzdani, (iv) da kvaliteta robe ili usluga dostupnih na internet stranici ispunjava Vaša očekivanja, (v) da će svaka greška na internet stranici biti ispravljena, (vi) da Vaša upotreba internet stranice ili bilo kojeg materijala preuzetog sa internet stranice neće oštetiti Vaš kompjutorski sustav, mobilni uređaj ili da neće nastati gubitak podataka zbog preuzimanja takvog materijala.

Otvaranjem ove internet stranice i njezinim korištenjem, korisnik se izričito odriče u mjeri koja je maksimalno moguća u skladu s Zakonom o obveznim odnosima (Narodne novine 35/05), s važećim izmjenama (”ZOO”), prava na naknadu štete koja je prouzrokovana u vezi sa činjenicama navedenim u prethodnom stavku.

Ograničenje odgovornosti

Ovu internet stranicu upotrebljavate na vlastiti rizik. Ni u kojem slučaju niti Društvo niti njegovi službenici, direktori, zaposlenici ili povezane osobe, neće biti odgovorni, direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu bilo koje vrste ili prirode, uključujući, ali se ne ograničavajući, na izravnu, posebnu, slučajnu ili posljedičnu, primjerice, ili bilo koje zahtjeve ili gubitke, koji nastaju iz ili u vezi sa stvaranjem ili korištenjem, ili oslanjanjem na ovu internet stranicu, bilo koju drugu Mylanovu stranicu ili bilo koju drugu internet stranicu na koju se linkom upućuje ili u vezi s bilo kojom drugom informacijom koja se dobije putem takve internet stranice ili uslijed nemogućnosti korištenja takve internet stranice. Ovo ograničenje uključuje i štetu na Vašoj kompjutorskoj opremi ili svaki virus koji može utjecati na Vašu kompjutorsku opremu ili bilo koju drugu imovinu, uključujući izgubljenu dobit, ugled, ili bilo koje druge posredne štete (čak iako je Društvo bilo savjetovano o mogućnosti takve štete), ako takva šteta ili gubitak proizlazi iz (i) upotrebe ili nemogućnosti upotrebe internet stranice; (ii) troška nabave zamjenske robe ili usluga, uslijed bilo koje robe, podataka, informacija ili usluga koja su dobivene ili koje su preuzete posredstvom ili od internet stranice; (iii) neovlaštenog pristupa ili izmjene Vaših podataka; (iv) izjave ili postupaka bilo kojeg korisnika ili treće strane na internet stranici; (v) Vašeg oslanjanja na sadržaj omogućen od strane Društva; ili (vi) bilo koje druge stvari koje se odnose na internet stranicu.

U najvećoj mogućoj mjeri koja je dozvoljena propisima, maksimalna odgovornost Društva i njegovih službenika, direktora, zaposlenih ili povezanih osoba nastala u vezi internet stranice ili Vaše upotrebe Mylan-ovog sadržaja, bez obzira na uzrok (ugovorna, vanugovorna odgovornost, kršenje garancije ili drugo), neće prelaziti ukupan iznos od 750 kuna. Nijedna odredba u ovim uvjetima korištenja ne može isključiti ili ograničiti odgovornost za prijevaru, smrt ili osobnu povredu koja je nastala našom namjerom ili krajnjom nepažnjom ili bilo koju odgovornost koja ne može biti isključena ili ograničena zakonom.

Pristupanjem ovoj web stranici i njenim korištenjem, korisnik se izričito odriče, u maksimalnoj mjeri dozvoljenoj odredbama ZOO-a, prava na naknadu štete u gore navedenim slučajevima u kojima Društvo isključuje ili ograničava svoju odgovornost.

Obeštećenje

Suglasni ste da ćete obraniti, obeštetiti i da nećete držati odgovornim Društvo ili bilo koje njegove službenike, direktore, zaposlenike ili povezane osobe od bilo kakvih zahtjeva, tužbi ili potraživanja, uključujući, ali ne ograničavaju se na razumne pravne i računovodstvene naknade, koje nastanu u vezi sa (i) Vašom upotrebom ili oslanjanjem na sadržaj trećih osoba, (ii) Vašom upotrebom ili oslanjanjem na sadržaj Društva, (iii) Vašom zloupotrebom internet stranice, ili (iv) Vašom povredom ovih uvjeta korištenja. Društvo će Vas obavijestiti o takvim zahtjevima bez odlaganja.

Sadržaj nema karakter savjeta

Ništa što predstavlja sadržaj internet stranice ne može se smatrati medicinskim, pravnim, investicijskim, financijskim ili bilo kakvim drugim savjetom. Bez ograničenja, ništa što je dio ove stranice ne može zamijeniti medicinski savjet, posjet liječniku ili preporuku pružatelja zdravstvenih usluga.

Vaše ponašanje

Ne možete izmijeniti niti pokušati izmijeniti internet stranicu. Ne možete napraviti link prema internet stranici bez prethodnog pisanog odobrenja od Društva. Nadalje, ne možete koristiti usluge internet stranice na način koji bi mogao onesposobiti, preopteretiti ili oštetiti servere Društva ili servere kojima Društvo ima pristup, niti možete utjecati na korištenje i upotrebu usluga internet stranice od strane trećih osoba, kompjutorskih sustava ili mreža koje su povezane na bilo koji Mylan server ili internet stranicu, bilo na hakerski ili drugi način. Ne možete na bilo koji način dobiti, niti pokušati dobiti materijale ili informacije koji nisu sa svrhom stavljeni na raspologanje putem internet stranice.

Možete upotrebljavati usluge internet stranice za osobnu, nekomercijalnu svrhu. Ne možete koristiti usluge internet stranice za (i) slanje komentara koji sadrže „spam“ ili druge poruke koje dupliciraju sadržaj ili poruke koje nisu zatražene ili su na drugi način protivne propisima; (ii) pohranjivanje ili postavljanje uznemirujućeg, prijetećeg, nepristojnog, pogrdnog sadržaja ili sadržaja koji na drugi način nije u skladu s propisima, uključujući materijal koji je štetan po djecu ili koji krši prava privatnosti trećih osoba; (iii) pohranjivanje ili postavljanje materijala koji sadrže softverske ili druge viruse koji oštećuju kompjutorske kodove, datoteke, skripte, agente ili programe; ili (iv) zastupanje, u komercijalnu svrhu, bilo kojeg korisnika internet stranice u vezi sa njihovim sadržajem, upotrebom bilo kakvog osobnog podatka ili na forumima na internet stranici.

Ne možete zaobići, onemogućiti ili na drugi način utjecati na sigurnosne sustave internet stranice.

Isključenje od odgovornosti u drugim slučajevima

Iako Društvo ulaže napore da osigura da su informacije na internet stranici točne, Društvo ne jamči točnost i potpunost materijala koji su postavljeni na internet stranici. Društvo može napraviti izmjene materijala na internet stranici ili na proizvodima i cijenama opisanima na internet stranici u bilo koje vrijeme bez obveze posebne obavijesti. Materijal postavljen na internet stranici može biti zastario i Društvo se ne obvezuje osvježiti takav materijal.

Materijali na internet stranici su postavljeni u „viđenom stanju“ bez bilo kakvih uvjeta, garancija ili bilo kakvih drugih uvjeta. Stoga, u maksimalnoj dozvoljenoj mjeri dozvoljenoj zakonom, Društvo isključuje svaku vrstu garancija, izjava, uvjeta, obveza i drugih uvjeta (uključujući, ali bez ograničavanja na, uvjete podrazumijevajući zakone odgovarajuće kvalitete, podobnosti za svrhovitost i korištenje razborite brige i sposobnosti), ali u smislu ovih uvjeta mogu imati utjecaj u svezi s ovom internet stranicom.

Pristupom ovoj internet stranici i njenom upotrebom, korisnik se izričito odriče, u maksimalnoj dozvoljenoj mjeri predviđenoj ZOO-om, prava na naknadu štete u gore navedenim slučajevima u kojima Društvo isključuje ili ograničava svoju odgovornost ili druge garancije.

Mjerodavno pravo

Mjerodavno pravo koje se primjenjuje na ove uvjete korištenja i njihovo tumačenje je pravo Republike Hrvatske, u vezi s bilo kojim sporom između Vas i Društva koji proizlazi iz ovih uvjeta korištenja, ili u vezi predmeta koje ovi uvjeti korištenja uređuju. Ugovorne strane ovih uvjeta korištenja suglasne su da će svaki spor koji nastane iz ovih uvjeta korištenja ili u vezi s predmetom ovih uvjeta korištenja biti riješen od strane nadležnog tijela u Republici Hrvatskoj.
Posljednje ažurirano  22.10.2018.